สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติของวัด ณ พระอุโบสถวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัย (ประจำเดือนมกราคม 2565) ณ วัดกงไกรลาศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ถวายสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,016