คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในวัด ณ วัดคลองเขนง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย และรังวัดรวมโฉนดที่ดิน วัดนาโพธิ์ทอง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดทำข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนเหนือ ลงพื้นที่ติดตาม-ประเมินผลการดำเนินโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดสุโขทัย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,955