สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบวัดป่าบนเนิน (ธ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมอำนวยความสะดวกในการรับถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,217