สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้่าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในงานพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาส พระปลัดวัฒนา  สิริสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ลงทะเบียนล่วงหน้า เข้าร่วมงานลอยกระทง สุโขทัย 2564 ได้ตั้งแต่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2564  งานทอดผ้าป่าพระราชทาน ประจำปี 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,826