กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ลงตรวจสอบและติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างวัดเทพมงคลนิมิตร ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงตรวจสอบพื้นที่วัดขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเทพนม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ถวายโฉนดที่ดินวัดเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยง อำเภอทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกป่า ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,730