ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินวัดร้างในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินวัดร้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดป่าคล้า (ร้าง) และ วัดบุ้ง (ร้าง) โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายช่างสำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในการตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายสัญญเช่าให้ถูกต้องต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,824