ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุโขทัย 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย
ทอด ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘)

------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย และพุทธศาสนิกชน ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน
การก่อสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง 
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะสงฆ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสุโขทัย ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ 
ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีจังหวัดสุโขทัยขึ้น 
โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลบา  ๑๑.๐๐ น. ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง 
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ดังนั้น จึงขอบอกบุญเชิญชวนมายังพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ขออนุโมทนาในกุศลบารมีทาน 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลาย
ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการถวายผ้าป่าสามัคคี
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘)

                            เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านพ้อมกัน ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง
                            เวลา ๑๑.๐๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา /ถวายองค์ผ้าป่า
                            เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

   

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,045