คู่มือสำหรับปฏิบัติงาน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คู่มือสำหรับการสร้างวัด-ตั้งวัด-รวมวัด-ย้ายวัด-ยุบเลิกวัด-ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา-ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัด |
pdf คู่มือขั้นตอนการขอตรวจประวัติก่อนการบรรพชาอุปสมบท |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,722