บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 

 

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 

 

นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจังคนิภา ชุ่มทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
นายประภา คงเสาร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา สหจิตตา
พนักงานจ้างเหมา
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,293