บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 

 

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 

 

นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกร จุ้ยดิษฐ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 
นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
นายประภา คงเสาร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา สหจิตตา
พนักงานจ้างเหมา
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,050