บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 

 

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 

 

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจังคนิภา ชุ่มทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
นายประภา คงเสาร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา สหจิตตา
พนักงานจ้างเหมา
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,809