บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 

 

 

นายโสไกร  ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 
 

 

นายสุเทพ  คุ้มแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 
 

 

 
นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชินวัฒน์  มาสูตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายสุเมธ  มโนทัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
นายประภา คงเสาร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา สหจิตตา
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,096