ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

 

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

นางจรรยา  รัตนเลขา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

 

ช่องทางติดต่อสื่อสาร :

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
055-616-298
sti.onab@gmail.com
https://www.facebook.com/sti.onab

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,722