วัดสวรรคาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัยแห่งที่ 1

      วัดสวรรคาราม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลก ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย 38 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร ถึงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งวัด สวรรคารามจะอยู่ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑ์ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย จะอยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายกได้เป็นจุดมุ่งหมายที่ เจ้าคุณสวรรค์ วรนายกท่านได้ให้ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาของเก่ามีค่าไว้ โดยมอบพื้นที่ให้แก่พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชั้นบน จัดแสดงประติมากรรมสมัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็น สมบัติที่มาจากวัดสวรรควรนายก และพระสวรรควรนายก และบางส่วนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัย จนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนบริเวณ ชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องถ้วยสังคโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ขุดพบมากที่แหล่งโบราณคดีเครื่อง
ถ้วยสังคโลกบ้านเกาะน้อย และบ้านป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย รวมทั้งแสดงเครื่องถ้วยชามสมบัติใต้ทะเลที่งมได้มาจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย พิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม ติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก : http://www.sorportor.org


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952