สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย

     1) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 11 แห่ง 

    2) สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน 0 แห่ง


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952