สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงตรวจสอบพื้นที่วัดขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเทพนม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการเสนอขอวิสุงคามสีมา นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงตรวจสอบพื้นที่วัดเพื่อขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเทพนม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,976