คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา "หมูบ้านรักษาศีล 5 "

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา "หมูบ้านรักษาศีล 5 " โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ณ วัดถ้ำระฆัง บ้านวังตามน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด โดยสถานที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,902