ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดราชธานี  2.โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา และ 3. โรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,754