สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัยระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

การนี้ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และกล่าวรายงานในที่ประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 298,654