ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกรณี ขอขึ้นทะเบียนวัดป่าไฟไหม้ (ร้าง) และขอยกเลิกทะเบียนที่ดินวัดพระพายหลวง (ร้าง)

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ กรณี การขอยกเลิกทะเบียนที่ดินวัดพระพายหลวง (ร้าง) ออกจากทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ณ วัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และ กรณีขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดป่าไฟไหม้ (ร้าง) ณ วัดป่าไฟไหม้(ร้าง) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และนายชายุทธ์ อังคะนาวิน เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน ลงพื้นที่ร่วมตาวจสอบในที่ดินวัดร้างดังกล่าว เพื่อความชัดเจนในสภาพที่ดินวัดร้าง ทั้งสอบแปลง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,045