ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง วัดวังทองธัมมธโร

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุเมธ  วังคะออม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฉลองตราตั้งวัดวังทองธัมมธโร ตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้งฐานานุกรม 
โดยมี พระครูอดุลธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (ธ) เป็นประธานสงฆ์ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธาน ณ วัดวังทองธัมมธโร ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,045