ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ๙ วัด ๙ อำเภอ” จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดสามพวง

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ๙ วัด ๙ อำเภอ” จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี พระครูสุคันธศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ เจ้าอาวาสวัดสามพวงเป็นประธานสงฆ์ นายณัฏฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดสามพวง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,113