ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์หนเหนือ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์หนเหนือ
โดยมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ วัดบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,045