ลงพื้นที่ ถวายคำแนะนำในการขออนุญาตสร้างวัด

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ ถวายคำแนะนำในการขออนุญาตสร้างวัด แด่ ที่พักสงฆ์เทพนิมิตรมงคล ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดิน (ส.ป.ก.๔ - ๓๑ ก.) และ แนะนำการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการสร้างวัด แด่ที่พักสงฆ์พลอยไพลิน ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยมีพระครูไพบูลชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบลแม่สิน ร่วมการถวายคำแนะนำ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,200