ลงพื้นที่ตรวจวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดบานชื่น

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายคมสันต์  เทือกตา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายชินวัฒน์  มาสูตร์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ตรวจวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดบานชื่น ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,207