โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖
      วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
      ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบพิธีและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 298,599