การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ หนเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๖๕  คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ หนเหนือ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยมี พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธี
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,125