ตรวจสอบสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่๒)

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่๒) 
ณ โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,021