ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาร่วมกับพระสงฆ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม สนามสอบประจำอำเภอสวรรคโลก สนามสอบประจำอำเภอกงไกรลาศ สนามสอบประจำอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,988