จังหวัดสุโขทัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,012