กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุขในงานประเพณีวันลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕ 
ณ เกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 298,720