การสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปสุโขทัยเมืองแห่งการเรียนรู้ของโลก"

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
จังหวัดสุโขทัย ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์กรยูเนียสโก (GNLC) อพท.๔ จึงจัดสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปสุโขทัยเมืองแห่งการเรียนรู้ของโลก" เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุม
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอทแอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,113