กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน 
และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
และในช่วงค่ำ เวลา 18.00 น  มีพิธีเวียนเทียน โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการที่ท้องถิ่น หรือพื้นที่กำหนด อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,786