ถวายหนังสือ "อัคคมหาทาน" แด่คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุโขทัย

วันที่ 26 กันยายน 2565
นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ถวายหนังสือ "อัคคมหาทาน" กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย The Most Excellent Gift and the Royal Scholarship for the Thai Sangha โดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แด่คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุโขทัย ณ วัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,023