โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดในรูปแบบในพื้นที่ (Onsite) และออนไลน์ (Online) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,993