การประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขบัญหาการปฏิบัติงาน สนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายหลังจากการประชุมได้มีพิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,050