การประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุม สัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,986