ระวังชี้แนวเขต และลงนามรับรองแนวเขต วัดโบสถ์(ร้าง)

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายคมสันต์  เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายชินวัฒน์  มาสูตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขต วัดโบสถ์(ร้าง) ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,113