กิจกรรม big cleaning day ตามแนวทาง 5ส

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน ตามแนวทาง 5ส "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย" ในพื้นที่บริเวณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ทำงาน รองรับการให้บริการ ประชาชน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,073