ร่วมตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดแผนตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยม สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสถานศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักศาสนศึกษาวัดเกาะวงษ์เกียรติ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆาราม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,085