ตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียน (ตรวจนับจำนวนนักเรียน) โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยโดยนายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ออกตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียน (ตรวจนับจำนวนนักเรียน) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,064