ออกตรวจสอบสถิติข้อมูล ( ตรวจนับจำนวนนักเรียน) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยโดยนายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายคมสันต์  เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายชินวัฒน์  มาสูตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายสุเมธ  มโนทัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียน (ตรวจนับจำนวนนักเรียน) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,059