ระวังชี้แนวเขต วัดสงต้นง้าว (ร้าง)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
        นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายคมสันต์  เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายชินวัฒน์  มาสูตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ระวังชี้แนวเขต วัดสงต้นง้าว (ร้าง) ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,113