ลงพื้นที่ตรวจวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายคมสันต์  เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายชินวัฒน์  มาสูตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดปากคลอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,045