ออกติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,418