ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
     นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจ และติดตามการเรียนการสอน ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
ณ โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา โรงเรียนพระปริยติธรรม (วัดหนองโว้งพระอารามหลวง)  ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,464