ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปัการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
     นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจ และติดตามการเรียนการสอน ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด
ณ โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย โรงเรียนพระปริยติธรรม (วัดราชธานี)  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,439