พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่ตรงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเกิดขึ้นในเดือนวิสาขะ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในทุกๆ ปี 
ณ พุทธมณฑล จังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย พระเถรานุเถระทั้ง ๙ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน โดย
นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,443