พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

     พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดราชธานี  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐–๐๗.๓๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมีนายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,452