การประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ, ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือกิจการงานคณะสงฆ์ และเรื่องต่างๆ  ในการประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุม และสนองงานสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,832