กิจกรรม "ตักบาตรรับรุ่งอรุณ"

    จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ตักบาตรรับรุ่งอรุณ"เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการต่อยอด เพิ่มคุณค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน
    วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี
    ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,779