ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานและตรวจเยี่ยมสนามสอบ บาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกบาลี ครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ประจำปี ๒๕๖๕ ในการนี้ นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงร่วมกับพระสงฆ์ ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์ภาค ๕ (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) วันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,745