ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่พยุง จันทร์เดช มารดาของนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังบหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
         เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูประสิทธิเหมคุณ เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่พยุง จันทร์เดช  มารดาของ นายนิติศาสตร์  จันทร์เดช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ณ วัดฉิมพลี ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
         ในการนี้ นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุเทพ  คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษพร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี และสนองงานสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,806