การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัย (ประจำเดือนมกราคม 2565) ณ วัดกงไกรลาศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

     วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย (ประจำเดือนมกราคม 2565) โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัยทุกระดับ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดกงไกรลาศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

       ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,061