สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ถวายสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายสักการะแด่ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,042