สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2565 ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวจังคนิภา ชุ่มทอง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2565 อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เข้าร่วมต่อไฟพระฤกษ์ประทานฯ เพื่อนำไปประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

     ภาพข่าว : สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,041