สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดศรีโพธิ์งาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

    วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดศรีโพธิ์งาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป โดยมี พระอธิการสุวิทย์  วชิรวํโส เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์งาม อำนวยความสะดวกพร้อมนำตรวจพื้นที่วัดในครั้งนี้ด้วย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,027